MOKA TERMINI srl - 276, Via Roma - 90133 Palermo (PA) - Italia
P.I. 00102910825 - Tel. +39 091 581906 - Fax. +39 091 324841
email: mokaterm@tin.it